Dato for neste Førdefestival er 1.- 5. juli 2015. | The dates for the next festival will be July 1-5, 2015. 

 


Førdefestival på Instagram // @fordefestival

Førdefestival på Instagram // #Førdefestivalen

Video frå Førdefestivalen | Video from the festival

Stor visning | Videogalleri